01_pucl_1.jpgRazgovor o svetom Martinu01_pucl_1.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.