01_pucl_1.jpgSveti Martin01_pucl_1.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   šćit      kacigu      meč      plašt   
Naš patron: Sveti Martin

Martin ima 02_plast_Umhang.jpg .

Martin ima 02_kaciga_helm.jpg .

Martin ima 02_mec_Schwert.jpg .

Martin ima 02_scit_schild.jpg .03_vojak_Martin.jpg