LOGO_RPI.jpgPozdravljen budi, sveti Mikula!LOGO_RPI.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   čokolada      jabuka      kolači      orandže      orih   
Prinos vjerskopedagoškoga instituta Gradišće

Pozdravljen budi, sveti Mikula!
Čižma sv. Mikule je puna s dari.

12_Mikula.jpg
, , , , ,