01_pucl04.jpgBožićni nakit01_pucl04.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
12_bozicno_drivo1.jpg
06_svica_lila.jpg
06_zvijezda_Stern.jpg
07_kuglje_Bozic.jpg
06_keks.jpg
06_taska.jpg