12_bozicni_paketi.jpgČa/Što će biti pod božićnim stablom?12_bozicni_paketi.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.