12_bozicni_paketi.jpgČa/Što će biti pod božićnim stablom?12_bozicni_paketi.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
06_batka_Puppe.jpg
07_nalivpero_plavo.jpg
07_cukrici2.jpg
07_sana_Rodel.jpg
knjiga_rozasta.jpg
07_klizaljke.jpg