12_bozicno_drivo1.jpgČa/Što ćeš obisiti na božićno stablo?12_bozicno_drivo1.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.