12_bozicno_drivo1.jpgČa/Što ćeš obisiti na božićno stablo?12_bozicno_drivo1.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
06_batka_Puppe.jpg
Na božićno stablo ću obisiti ...
07_nalivpero_plavo.jpg
Na božićno stablo ću obisiti ...
07_cukrici2.jpg
Na božićno stablo ću obisiti ...
07_sana_Rodel.jpg
Na božićno stablo ću obisiti ...
knjiga_rozasta.jpg
Na božićno stablo ću obisiti ...
07_klizaljke.jpg
Na božićno stablo ću obisiti ...