12_adventski_kalendar.jpgČa/Što leži pod božićnim stablom?12_adventski_kalendar.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.