12_adventski_kalendar.jpgČa/Što leži pod božićnim stablom?12_adventski_kalendar.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
06_batka_Puppe.jpg
Pod božićnim stablom leži ...
07_nalivpero_plavo.jpg
Pod božićnim stablom leži ...
07_cukrici2.jpg
Pod božićnim stablom ležu ...
07_sana_Rodel.jpg
Pod božićnim stablom ležu ...
knjiga_rozasta.jpg
Pod božićnim stablom leži ...
07_klizaljke.jpg
Pod božićnim stablom ležu ...