19_dica_sidu.jpgČa/Što si željiš za Božić?19_dica_sidu.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.