19_dica_sidu.jpgČa/Što si željiš za Božić?19_dica_sidu.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
06_batka_Puppe.jpg
Ča/Što si željiš za Božić?
07_nalivpero_plavo.jpg
Ča/Što si željiš za Božić?
07_cukrici2.jpg
Ča/Što si željiš za Božić?
07_sana_Rodel.jpg
Ča/Što si željiš za Božić?
knjiga_rozasta.jpg
Ča/Što si željiš za Božić?
07_klizaljke.jpg
Ča/Što si željiš za Božić?