08_Mikula_handy.jpgDar od svetoga Mikule08_Mikula_handy.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   dite      Mikula   
: Dobar večer! Ja sam došao, da doprimim dobroj dici dare! U mojoj vrići nosim svega lipoga!
: Sveti Mikula, ja sam pripravio/pripravila 5 kartic, a na svakoj je napisana jedna mala želja.
Ako mi jednu od njih ispuniš, sam srićan/srićna.
: O, to je zvanaredno!
: Spukni jednu karticu.
: Su to ionako sve male želje?
: Da, da!
: O Bože, ovde stoji «mali handy/mobitel»!
: Kot sam rekao/rekla, samo male želje!
: (se smije) No onda ću ti ispuniti tvoju malu želju.
: Zaistinu? Ću zaistinu dostati handy/mobitel?10_Mikula.jpg
: Samo onda, ako mi uvadiš, kako si to učinjio/učinjila, da spuknem ravno «handy/mobitel».
: Čisto lako! Ja sam na svaku karticu napisao/napisala isto!