16_Betlehemska_stalica.jpgAdventski kalendar16_Betlehemska_stalica.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.