16_Marija_Josef_Jezus.jpgAdventski kalendar16_Marija_Jozef_samar.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.