16_Marija_Josef_Jezus.jpgAdventski kalendar16_Marija_Jozef_samar.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
12_bika_krava.jpg
12_adventski_vijenac.jpg
12_Barbara_svice.jpg
12_zvijezda1.jpg
12_note.jpg
12_Barbara_grancice.jpg