15_Bas_Jez4.jpgMali jež15_Bas_Jez4.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   korak   
Ti pravaš: - jaki papir (papir za moljanje), škare, farbe i jednu kokicu

1: Prekreni papir!15_Bast_jez01.jpg

2: Namoljaj i izriži jednoga ježa!
Pazi, da ti se jež ne raspade na dva dijele – neka mu iglice pre špičasto namoljat!15_bastlanje_advent_jez.jpg

3: Izriži u sredini jednu škulju i pažljivo utakni kokicu kroz za nju!15_Bastl_jez_03.jpg

4: Pofarbaj ježa i gotov je ježić! Moreš ga postaviti na stol ili na obločnicu.15_Bas_Jez5.jpg