LOGO_RPI.jpgBožićno pripetenjeLOGO_RPI.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   štali      andjeo      Betlehem      jaslice      Jezuš      Pastiri   
Andjeo Gabrijel je došao k Mariji, i je rekao: 16_Marija_andjeo.jpg
«Ti ćeš poroditi sina. Daj mu ime .

Svaki je morao putovati u svoje rodno selo. 16_Marija_Jozef_samar.jpg
Jožef i Marija su išli iz Nazareta u .

Krčmar je nje istirao/prognao: «U ovom stanu već nije mjesta.16_MarJo_Herbergsuche.jpg
Ali onde u morete prenoćevati!»

Marija je porodila sina i položila ga je u .
Bili su pastiri na polju. Jedan im je nazvistio: 16_pastiri_andjeo.jpg

«Danas se je narodio Spasitelj.
su se otpravili k štali i našli su Mariju, Jožefa i Jezuša u štali.16_Betlehemska_stalica.jpg