LOGO_RPI.jpgBožićno pripetenjeLOGO_RPI.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
16_Marija_andjeo.jpg
16_Marija_Jozef_samar.jpg
16_MarJo_Herbergsuche.jpg
16_Marija_Josef_Jezus.jpg
16_pastiri_andjeo.jpg
16_Betlehemska_stalica.jpg