verekehrszeichen05.jpgPrometni znaki!verekehrszeichen05.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.