verekehrszeichen05.jpgPrometni znaki!verekehrszeichen05.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
verkehrsezichen_03.jpg
verkehrszeichen04.jpg
verkehrszeichen02.jpg
verkehrszeichen01.jpg