01_zvijezda.jpgNaša božićna stabla/driva01_zvijezda.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.