01_zvijezda.jpgNaša božićna stabla/driva01_zvijezda.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.

smirika
02_fichte.jpg


bor02_bor_foehre.jpg


jelva
02_jelva-tanne.jpg