04-10_mandi_bijel.jpgVračitelji s črljenimi nosi04_mandi.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   bolest      dici      geslo      istraživači      Ljudi      vračiteljev      vrime   
Bilo je pred petnajstimi ljeti. 03_rotenase-mann.jpg
u bolnica u Ameriki su po prvi put imali ideju

da teško bolesnoj olakšaju .

To su činili pomoću s črljenimi nosi.

I u Austriji imamo u medjuvrimenu jur mnogo ovakovih .

Njevo je: «SMIJATI SE JE ZDRAVO!»

Znamo, da posmih ne more izvračiti ,

ali on more za kratko poboljšati situaciju.

Mnogi su ovo potvrdili.