06_guske.jpgZločeste guske06_guske.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   štalica      biškup      guske      ljudi      Ljudi      Sveti Martin   
06_martin-konj.jpg je bio jedan dobar človik. 06_dica.jpg su kanili

da bude njev . 06_biskup.jpg On se ali nije sigurao. Zato se je shranio u jednu štalu

med 06_guske.jpg . Guskam to nije bilo pravo. Vikale su: „Ovo je naša 06_stalica.jpg !“

One su tako glasno vikale, da su to 06_dica.jpg čuli. Odmah su znali kade je 06_martin-konj.jpg .

Konačno je ipak nastao 06_biskup.jpg , kad su ga 06_guske.jpg uvadile.