07_martin-konj.jpgSveti Martin je nosio svitlost u škurinu07_martin-konj.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Jezuš      ljudi      mečem      plašt      siromah      siromahu      varoš      varoši      zidom   
Jedna legenda povida ovako:
Jednoga dana je došao pred jedan veliki , ki/koji se je zvao AMIEN (govori: amijö).
U onom času su bili obkrojeni visokom .
Kroz velika vrata su mogli ljudi stupiti u .
Pred vrati je sidio jedan na tlu. Bio je skoro gol, a bilo je jako mrzlo.

Svi drugi su prošli mimo i se nisu brigali. Ali Martin je pomilovao siromaha i je postao.
Zeo je svoj veliki topli i ga razrizao . Jedan dio je darovao ,
drugoga si je opet sam obisio.07_svica.jpg
U noći mu se je sanjalo, da je sam nosio njegov .