13_maria-moli.jpgPosebni dani u decembru13_maria-moli.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.