14_igra.jpgNećeš me uloviti14_igra.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   kolobara      kucak      Mačka      medenjaka      medenjake   
je gladna i kani požerati .
Ona nosi vezanku za gimnastiku.

Dica (=medenjaki) skaču okolo mačke i kriču:
“Nećeš me uloviti, daleko ću skočiti!”

Onda brzo odbižu do i skoču nutra.
kani uloviti jednoga .10_lebkuchen.jpg

Kad ulovi jednoga nastane iz njega (ili krava,...).
Skupno kanu medenjake požerati.