16_pastir-gleda.jpgPastiri slijedu betlehemsku zvijezdu16_pastir-gleda.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.