16_pastir-gleda.jpgPastiri slijedu betlehemsku zvijezdu16_pastir-gleda.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.
16_pastir-spi.jpg
17_pastiri-dari.jpg
17_paklj.jpg
17_andjeo-jaci.jpg
16_pstiri-drivo.jpg
17_pastir-laterne-polamljana.jpg
16_zvijezde.jpg
17_sir.jpg