19_dica-se-igraju.jpgMali igrokaz za predbožićni čas19_dica-se-igraju.jpg

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   dite      Svi   
U sredini stoju dvoja dica, držu se za ruke i gledaju na tlo.Druga dica stoju u redu:

1. : Muž i žena, u tudjini sami, u stan pozvati je nigdor ne kani. (Dite se postavi za dicu u sredini.)
2. : Kade je mjesta za nje? (Dite se postavi uz prvo dite i mu da ruku.)
3. : U maloj štalici najdu si mjesto. Ženu hodit jur spada teško.
(Dite se postavi uz treto/treće dite i mu da ruku, tako da na koncu nastane kolobar oko dice u sredini.)
4.: Glej, u slami se j‘ dite rodilo, golo leži u jasla i toplo nij bilo!
5.: Samo oslak i volak mu toplo pušu.
6.: Da, ovako siromaški ljudi su na putu.
7.: Nimaju stelje, nimaju stanja, nimaju pinez, nimaju imanja.
8.: Ti, ako bi došli ovakovi k tebi? Bi je ti zeo/zela k sebi? 16-17-hinter01.jpg
: (zdignu ruke visoko) Ja bi je zeo/zela k sebi!