22-verkehr2.jpgPrometni znaki na školskom putu22-verkehr.jpg

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji riječ ili sliku zdesna s odgovarajućim parom na lijevoj strani.