Ure i vrime

Zadatak sa spajanjem parova

Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.