Igra za mesopusni parti

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   žep      jedan      muzika      novina      novine      partnera      pravokutnik      se postavite      stran   
Išći si ! Svaki par triba jednu stran iz novin. Zamite velike ! Vrzite ovu stran tako skupa, da nastane mali . Jedan si zatakne novine u (ili u rukav, u hlače...)! Kad igra , tancaj sa svojim partnerom! Kad prestane muzika, zamite hitro svoju stran, otprite ju, vrzite ju na tlo i na nju! Pazite, se nesmi zakinuti! On par, ki/koji stoji zadnji na , se mora sjesti. I dalje ide! Tako dugo, dokle samo par ostane!

14_dica.gif14_dica-novine.gif