Živine na seljačkom dvoru

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.


mačka


krava


guska


svinja


kucak


kokoš


raca


konj


poka