Jednina i množina

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
jedna majka
jedna svinja
jedna mačka
jedna kobila
jedna roža
jedna kitica
jedna štala
jedna poka