Riči muškoga roda imaju dostkrat slovu „a“
kao predzadnju slovu.
U množini ov „a“ skrsne, zove se nepostojano „a“.

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.