Kruh i ribe

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   Apoštoli      hranu      Jezuš      košar      kruha      Ljudi      ribe      Svi ljudi   
je govorio na ubrovi Genezaretskoga jezera. su ga slušali cijeli dan.
Tribali su njegove riči kot za život. Ali svejedno su ugladili.
Jedan dičak je imao pet hlibov i dvi . je zeo kruh i ribe i je blagoslovio.
su počeli diliti hranu. Svaki je dostao za jisti. su se zasitili.
Ostalo je na koncu još dvanaest punih rib i kruha.16_kruh-ribe.jpg