Sadje i zelenje/Voće i povrće

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_crisnja-pol.jpg
02_sliva-pol.jpg
02_marelica-lipa-pol.jpg
02_jagoda-pol.jpg
02_hruska-pol.jpg
02_malina-pol.jpg
02_jbuka-lipa-pol.jpg
02_orih-pol.jpg
02_jabuka-pol.jpg
02_stachelbeere--weintraube-pol.jpg