Zelenje i povrće

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
03_ugorak-bubarka.jpg
03_krumpir.jpg
03_zelje.jpg
03_luk.jpg
03_mrkva.jpg