_GH_Logo.gifNovo ljeto_GH_Logo.gif
Dodili riči odgovarajućoj ljetnoj dobi!

Zadatak sa spajanjem parova

    
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.