_GH_Logo.gifNovo ljeto_GH_Logo.gif
Dodili riči odgovarajućoj ljetnoj dobi!

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_tulipan.gif
stabalja cvatu
02_protulice.mp3
02_sunce.gif
kupališće
02_ljeto.mp3
02_lisce_saro.gif
kostanji
02_jesen.mp3
02_pahuljice.gif
zimski san
02_zima.mp3