_GH_Logo.gifNovo ljeto_GH_Logo.gif
Dodili riči odgovarajućoj ljetnoj dobi!

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
02_tulipan.gif
02_protulice.mp3  mesopusni bal
02_sunce.gif 
02_ljeto.mp3  veliki prazniki
02_lisce_saro.gif
02_jesen.mp3  lišće pada

02_pahuljice.gif
02_zima.mp3  smrznuto jezero