Ča/Što je jedno ljeto?

Zadaće s pomišanim redosledom.
Klikni i slušaj: 03_jedno-ljeto.mp3

    
Poredite dijel pravim redosledom. Kada završite kliknite na gumbu "Provjeri".
Ako neznate kliknite na "Pomoć" da dostanete slijedeći točan dio.