02_tulipan.gifNovo ljeto - miseci02_lisce_saro.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
04_snigovic.gif
04_januar.mp3
04_festa-mesopust.gif
04_februar.mp3
04_visibaba.gif
04_marc.mp3
04_vjetar.gif
04_april.mp3
04_majkin-dan.gif
04_maj.mp3
04_svidodzba.gif
04_juni.mp3