06_03.gifČa/Što činiš na balu?06_03.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
Ja tancam!
Ja pijem!
Ja se veselim!
Ja kričim! (vičem!)
Ja počivam!
Ja skačem!