08_01.gifČa/Što činu dica na balu?08_02.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
Dica tancaju!
Dica piju!
Dica se veselu!
Dica kriču! (vičem!)
Dica počivaju!
Dica skaču!