01_girlande_rot.gifMesopusni bal01_girlande_rot.gif

Vježba s ispunjavanjem praznina

  
Unesite svoje odgovore u praznine. Kad unesete sve odgovore, kliknite na gumb "Provjeri".
   čarobnjaka      čarobnom palicom      črljenkapicu      košaru      kostim      krljaču      Markus      mesopusni bal      mesopusni groflji      Petra      tebe   
Markus: Drugi tajedan je . Imaš jur lip kostim?
Petra: Da, ja se jur jako veselim. Ufam se, da nijedan neće imati isti kot i ja.
: Sad ali jur reci, ča/što si si izibrala?
Petra: Ja ću se preoblići za , a ti?
Markus: Na mesopusni bal ću se ja preoblići za .
Za moj kostim tribam veliku , črn kaput i čarobnu palicu.
A kako izgleda tvoj kostim?
: Za moj kostim tribam črljenu kapu, črljen kaput i .
Markus: Mojom ću vas sve začarati.08_02.gif
Petra: Ooo, ne! Ufam se, da čokolada i kroz tvoje čaranje ne ćedu skrsnuti.
Markus: Ćeš jur viditi. Ali ne boj se, neću začarati!