12-13_igra.gifŠari muffini!12-13_igra.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
1.14_02.gif
2.14_03.gif
3.14_04.gif
4.14_05.gif