15_01.gifNapravi si jednu venecijansku masku!15_01.gif

Zadatak sa spajanjem parova

  
Spoji rič ili sliku iz desne/prave strani s odgovarajućim parom na livoj strani.
1.15_02.gif
2.15_03.gif
3.15_04.gif
4.15_05.gif